Top
Bình chọn
Chia sẻ
Zing - Dấu Ấn Việt Nam

CUỘC THI "DẤU ẤN VIỆT NAM" MÙA ĐẦU TIÊN ĐÃ KẾT THÚC. MỜI ĐỘC GIẢ XEM KẾT QUẢ TẠI TRANG CHỦ.

Ấn tượng Óc om bóc

Zing - Dấu Ấn Việt Nam

Ấn tượng Óc om bóc

Đua thuyền trong lễ hội truyền thống văn hóa dân tộc Óc om bóc (Còn gọi là Lễ Cúng Trăng hay lễ "Đút cốm dẹp" (Bon sâm peah preah khe) là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer

Tang Hung Son

Sóc trăng

Đua thuyền.

Zing - Dấu Ấn Việt Nam