Picture-Perfect 2019 x Huawei - Lắng nghe chia sẻ từ Quán quân cuộc thi ảnh TP.HCM 2018
Mentor Doan Quang
Picture Perfect 2019 x Huawei - Cảm hứng nào tạo ra những bức ảnh đường phố đẹp nhất?
Mentor Chu Viet Ha
Picture-Perfect 2019 x Huawei | Mẹo cơ bản để dễ dàng có ảnh đẹp bằng smartphone
Mentor Thinh Nguyen
Picture-Perfect 2019 x Huawei
Mentor Chu Viet Ha - Thinh Nguyen - Doan Quang
ĐĂNG NHẬP BẰNG: